Our Policy

Havalimanı ve Turizm Taşımacılığı sektöründe lider ve öncü bir firma olmayı sürdürebilmek, hedef ve stratejilerimize ulaşabilmek için,

 • ✓ Karayolu taşımacılığı faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, müşterilerimizin ve tüm ilgili taraflarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak, tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve sektörün en çok tercih edilen kuruluşu olmayı,
 • ✓ Sektörde öncü bir kuruluş olabilmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygun alt yapı ve kaynakları sağlamayı,
 • ✓ Hızlı iletişim, ekip çalışması ve yenilikçiliği esas almayı,
 • ✓ Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı arttırmak, amaçlarımıza ulaşmak ve çalışanlarımızın sistemler ile ilgili sorumluluklarını bildirmek ve yetkinliklerini arttırmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • ✓ Yasal şartlara ve belirlenen diğer şartlara uygun olarak hareket etmeyi
 • ✓ İş kazaları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekli aksiyonları alarak ve etkinliğini sağlayarak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • ✓ İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri ve riski belirleyerek, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,
 • ✓ İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • ✓ Yaşam döngüsü yaklaşımı göz önünde bulundurularak önemli çevre boyutlarını belirlemeyi, kontrol altına almayı, olumsuz çevresel etkilerin önüne geçecek aksiyonlar almayı, çevreyi korumayı ve kirliliği önlemeyi,
 • ✓ Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek oluşturmayı,
 • ✓ Firmamızın ve tüm paydaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamayı; riski yönetmek ve bu doğrultuda ihlal olaylarının önüne geçerek iş sürekliliğini mümkün olan en yüksek seviyede tutmayı TAAHHÜT EDERİZ.